Widok

Rodzina PIS na swoim

PIS dba o swoich miernych ale wiernych, nie zapomina także o obsadzaniu członkami rodzin swoich wiernych poddanych, spółek i instytucji skarbu państwa. Poniżej publikować będę przykłady kto jest kim, gdzie i dlaczego, oraz powiązanie rodzinne z pisowską "elitą".
popieram tę opinię 2 nie zgadzam się z tą opinią 1

Jarosław Kaczyński poseł i prezes PiS
Brat cioteczny Jan Maria Tomaszewski

Od stycznia 2016 roku Tomaszewski jest zatrudniony w Telewizji Polskiej SA na stanowisku doradcy zarządu. Telewizja odmówiła nam podania kwoty jego wynagrodzenia.

Powinowaty ze strony matki (kuzyn Jana Marii Tomaszewskiego) Konrad Tomaszewski

Po wygranej PiS w ostatnich wyborach parlamentarnych, w listopadzie 2015 roku Konrad Tomaszewski został powołany przez ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszkę na dyrektora Lasów Państwowych. Z funkcją pożegnał się 19 stycznia 2018 roku, krótko po dymisji Szyszki.

W lutym 2018 roku ujawniliśmy, że w LP zarabiał miesięcznie 18 tys. zł, czyli więcej niż ministrowie, a nawet premier. Przez dwa lata wypłacono mu około 430 tys. zł pensji. Dodatkowo dostał w tym czasie prawie 100 tys. zł nagród.

Syn Konrada Tomaszewskiego Jaromir Tomaszewski

Ukończył prawo. Za pierwszych rządów PiS został zatrudniony w Banku Ochrony Środowiska (którego akcjonariuszami są Lasy Państwowe i NFOŚiGW) na stanowisku dyrektora Departamentu Sieci i Organizacji. W 2012 roku rozstał się z BOŚ i zaczął pracę w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych.

Po wygranej PiS w ostatnich wyborach znów trafił do BOŚ. W lutym 2016 roku został dyrektorem Pionu Operacyjnego, a od marca 2017 roku jest dyrektorem Pionu Rynku Detalicznego. Nie wiadomo, jakie wynagrodzenie otrzymuje.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Mateusz Morawiecki premier rządu
Partner siostry Jarosław Broda

We wrześniu 2018 roku Gazeta Wyborcza poinformowała, że Broda został zatrudniony w publicznym Radiu Wrocław. Wcześniej, przez kilkanaście lat, był dyrektorem we wrocławskim magistracie.

W odpowiedzi na pytania OKO.press, władze radia napisały, że Broda objął stanowisko dyrektora programowego i że zatrudniono go na podstawie umowy o pracę. A jego wynagrodzenie kształtuje się na poziomie średnich zarobków brutto osób zatrudnionych na stanowisku dyrektorskim w spółce (), których wysokość została podana w sprawozdaniu finansowym.

Ze sprawozdania za 2017 wynika, że średnie wynagrodzenie na takim stanowisku wynosiło wówczas 11,9 tys. zł miesięcznie, a w 2018 roku 11,5 tys. zł miesięcznie.

Stryjeczna siostra Monika Morawiecka

Na początku 2019 roku portal money.pl poinformował, że Monika Morawiecka została prezesem spółki PGE Baltica (należącej do kontrolowanej przez państwo Polskiej Grupy Energetycznej). Spółka ta ma koordynować działania związane z realizacją programu budowy morskich farm wiatrowych.

W grupie PGE Morawiecka pracowała już wcześniej, od 9 lat była szefową departamentu strategii. Jak ustaliliśmy, od jesieni 2018 roku jest też prokurentką w trzech innych spółkach należących do PGE: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, EWB-2 i EWB-3.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Jacek Sasin wicepremier, poseł PiS
Szwagierka Angelika Konaszczuk

W lutym 2016 roku Konaszczuk została zatrudniona w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, najpierw na stanowisku wicedyrektorki, a od 1 kwietnia 2017 dyrektorki Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Jak wynika z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z urzędu wojewódzkiego, średnie wynagrodzenie na stanowisku dyrektora LUW w 2018 roku wynosiło ponad 7,4 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości
Żona Patrycja Kotecka

W marcu 2016 roku Kotecka została zatrudniona na stanowisku dyrektora marketingu w spółce Link4. To jedna z firm należących do grupy PZU. W 2016 roku prezesem PZU był Michał Krupiński, uważany za człowieka Ziobry.

Spółka Link4 odmówiła nam udzielenia odpowiedzi na pytania o jej wynagrodzenie, uzasadniając, że wkraczają w sferę prywatności osoby, której dotyczą.

Brat Witold Ziobro

Kolejne etapy kariery brata ministra Ziobry w spółkach z udziałem Skarbu Państwa od kilku lat opisuje Newsweek. W 2016 roku dziennikarze tygodnika pisali, że jest on szarą eminencją w PZU (na czele spółki stał wówczas Michał Krupiński). W kwietniu 2017 roku ujawnili, że dostał posadę w spółce z grupy PZU został doradcą prezesa PZU Życie. Nie wiadomo, w jakim dokładnie okresie tam pracował i ile zarabiał.

Gdy Krupiński stracił posadę w PZU i został członkiem zarządu, a potem prezesem zrepolonizowanego Banku Pekao SA, Witold Ziobro także przeszedł do pracy w tej spółce. Został doradcą prezesa Banku Pekao ds. cyberbezpieczeństwa.

Biuro prasowe Pekao, odmówiło nam podania jego wynagrodzenia, twierdząc, że naraziłoby to bank na odpowiedzialność odszkodowawczą.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Krzysztof Tchórzewski
Syn Konrad Tchórzewski

W 2016 roku Newsweek ujawnił, że syn ministra został dyrektorem w PZU i kieruje biurem analizy zgodności inwestycyjnej. Kilka miesięcy wcześniej Super Express informował, że Konrad Tchórzewski po pijanemu, z siekierą zaatakował dom sąsiadów. Miał wówczas usłyszeć zarzuty uszkodzenia mienia. Jego brat Karol, radny sejmiku mazowieckiego, komentował wówczas: Alkoholizm powoduje, że jest agresywny. Być może w ubiegły czwartek miał jakiś napad agresji.

Minister zapewniał, że nie miał wpływu na zatrudnienie syna w PZU.

Syn Mateusz Tchórzewski

W 2018 roku został członkiem rady nadzorczej spółki Lot Aircraft Maintenance Services, której udziałowcami są państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Polska Grupa Lotnicza.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Maciej Wąsik podsekretarz stanu w KPRM, zastępca koordynatora służb specjalnych
Żona Romualda Wąsik

Od 2014 roku radna PiS w warszawskiej dzielnicy Praga Południe.

Niedawno portal Wirtualna Polska napisał, że 1 kwietna 2019 roku żona wiceministra została zatrudniona na stanowisku eksperta w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wcześniej prowadziła własną działaność gospodarczą.

Dziennikarzom, którzy pytali o okoliczności przyjęcia jej do pracy, urzędnik GIS przesłał link do informacji o naborze na stanowisko, które objęła. Z informacji zamieszczonej pod linkiem wynikało, że nabór zakończono 29 marca bez zatrudnienia kandydata/ kandydatki. 1 kwietnia na stronie pojawiła się informacja o zatrudnieniu Romualdy Wąsik.

Po publikacji Wirtualnej Polski wiceminister tłumaczył, że jego żona ma kompetencje do pracy w GIS (bo jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem) i że zarabia tam 4 tys. zł miesięcznie.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Konstanty Radziwiłł senator, b. minister zdrowia
Zięć Mariusz Chłopik

O Chłopiku pisaliśmy w 2016 roku, gdy zasiadał w zarządzie powołanej przez Adama Glińskiego Fundacji im. Skrzypka. Fundacja była właścicielem spółki Kongres 590, organizującej imprezę o tej samej nazwie.

Równocześnie od marca 2016 roku Chłopik był dyrektorem biura komunikacji korporacyjnej i marketingu w państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP odmówiła podania jego wynagrodzenia, powołując się na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy.

Potem, od stycznia do kwietnia 2019 roku zięć Radziwiłła pełnił funkcję wicedyrektora Centrum Informacyjnego Rządu. KPRM odpowiedziała nam, że średnie wynagrodzenie miesięczne na stanowisku wicedyrektora wynosiło wówczas 9,3 tys. zł.

Obecnie Chłopik jest dyrektorem ds. marketingu sportowego w kontrolowanym przez państwo banku pko bp. zasiada też w radach nadzorczych Zagłębia Lubin (spółka- córka KGHM) oraz Lotos Terminale (spółka- córka Grupy Lotos). Nie wiadomo, ile zarabia.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 2

Kazimierz Smoliński poseł PiS, b. wiceminister infrastruktury
Syn Maciej Smoliński

W październiku 2017 roku trójmiejska Gazeta Wyborcza ujawniła, że syn Kazimierza Smolińskiego, wówczas wiceministra, został kierownikiem Biura Majątku Sieciowego w spółce Energa-Operator. To jedna z trzech najważniejszych spółek kontrolowanej przez państwo grupy Energa. We władzach koncernu od początku rządów PiS zasiadają zastępy działaczy tej partii.

Maciej Smoliński wcześniej prowadził niewielkie biznesy w branży budowlanej. Nie chciał rozmawiać z dziennikarzami GW o tym, jak trafił do państwowego koncernu. Jego ojciec zapewniał, że nie miał na to żadnego wpływu.

Jak wynika z rejestru spółek, od lata 2018, przez około rok, Smoliński był również prokurentem Energi-Operator. Władze spółki odmówiły nam informacji o wynagrodzeniu Smolińskiego, powołując się na prywatność pracowników
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Marian Banaś prezes NIK, b. minister finansów
Syn Jakub Banaś

O prywatnych biznesach, które Jakub Banaś prowadził w kamienicy ojca, a potem w kolejnej, którą kupił już sam, pisaliśmy na OKO.press tydzień temu.

Do państwowego biznesu Banaś jr. przeszedł w 2017 roku. Jak wynika z jego własnego wpisu na portalu linkedin.com, od listopada 2017 do marca 2018 roku był dyrektorem w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i przygotowywał bilans otwarcia oraz plan restrukturyzacji spółki. Później do września 2018 roku był doradcą i realizował zadania specjalne na zlecenie kierownictwa PGZ.

We wrześniu 2018 został pełniącym obowiązki prezesa Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol, wchodzącego w skład PGZ. Władze tej spółki odmówiły nam podania jego wynagrodzenia, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa oraz obowiązkiem szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika.

W kwietniu 2018 roku Jakub Banaś został dyrektorem i pełnomocnikiem zarządu Banku Pekao SA (przypomnijmy: prezesem jest związany ze Zbigniewem Ziobro Michał Krupiński). Nie wiadomo, jakie wynagrodzenie otrzymuje. W odpowiedzi na pytania TVN24.pl władze banku zapewniły tylko, że zatrudniając go kierowały się potrzebami banku i kompetencjami kandydata.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Mariusz Muszyński wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, b. poseł PiS
Żona Anita Muszyńska

Jesienią 2018 roku Gazeta Wyborcza ujawniła, że żona Muszyńskiego została właśnie zatrudniona w Prokuraturze Krajowej. Jako śledcza pracowała od 1994 roku, z tego od 2004 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Potem przeszła w stan spoczynku. Według informacji, które uzyskała z prokuratury Wyborcza, od 2016 r. ściśle współpracowała z Prokuraturą Krajową w charakterze eksperta w zakresie legislacyjnym. A w listopadzie 2018 została zatrudniona w Departamencie Postępowania Sądowego Wydziału Skargi Nadzwyczajnej PK.

Według ustawy o prokuraturze i innych przepisów, wynagrodzenie prokuratora Prokuratury Krajowej to około 18,6 tys. zł miesięcznie.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Paweł Mucha wiceszef kancelarii prezydenta, b. radny sejmiku zachodniopomorskiego
Brat Rafał Mucha

Jak wynika ze strony Rafała Muchy na portalu linkedin.com, od lutego 2016 do czerwca 2019 był on zastępcą dyrektora oddziału, dyrektorem ekonomiczno-finansowym Zespołu Elektrowni Dolna Odra (oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) Wcześniej zarządzał Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie.

O jego karierze zrobiło się głośno w 2017 roku za sprawą posła Sławomira Nitrasa, który publicznie stwierdził, że jego awans z PUK do ZEDO jest ściśle powiązany z karierą polityczną brata. Rafał Mucha groził sądem i przekonywał, że ma odpowiednie kompetencje by być dyrektorem Dolnej Odry ukończył bowiem prawo i ekonomię.

Z oświadczeń majątkowych, które składał jako radny powiatu gryfińskiego, wynika, że w 2016 roku zarobił w ZEDO ponad 300 tys. zł, w 2017 blisko 519 tys. zł i prawdopodobnie podobną sumę w kolejnym roku.

W czerwcu 2019 Rafał Mucha objął mandat poselski po Joachimie Brudzińskim, który został wówczas europosłem. Z oświadczenia majątkowego, które złożył jako poseł wynika, że w ZEDO wziął od czerwca 2019 bezpłatny urlop. Do tego czasu (od stycznia) zarobił tam ponad 217 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Jeszcze z kręgu rodziny i przyjaciół Kaczyńskich, tym razem w LOTOSie
Małgorzata Raczyńska-Weinsberg , czyli polonistka menadżerem w spółce paliwowej.
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polonistka-we-wladzach-naftowej-spolki-to-przyjaciolka-domu-kaczynskich/2qecf5e,79cfc278
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Stanisław Piotrowicz poseł PiS
Córka Barbara Piotrowicz

W 2016 roku Super Experss ujawnił, że córka Piotrowicza, do tej pory adwokatka, 15 września 2016 roku została prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Jak podkreślali dziennikarze, stanowisko objęła bez konkursu.

Z wnioskiem o powołanie jej wystąpił do Zbigniewa Ziobry prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Powołał się przy tym na przepis, który mówi, że możliwe jest obsadzenie wolnego stanowiska kandydatem, który sprawował będzie urząd prokuratora po raz pierwszy w »szczególnie uzasadnionych przypadkach«, bez przeprowadzania procedury konkursowej pisał SE.

Córka posła przekonywała, że spełniła wszystkie wymogi formalne. A dlaczego wybrano mnie? Nie wiem, może nie było innych kandydatów mówiła portalowi Krosno24.pl.

Według informacji, którą otrzymaliśmy z prokuratury, miesięczne wynagrodzenie Barbary Piotrowicz to około 9,8 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Małgorzata Wasserman posłanka PiS
Brat Wojciech Wasserman

Na początku 2018 roku karierze Wojciecha Wassermana przyjrzała się Rzeczpospolita. Według ustaleń dziennika, brat posłanki od 2011 roku był asesorem prokuratury. W marcu 2015 został prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej Kraków Prądnik-Biały. Zaledwie rok później awansował do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zgodnie z prawem, by przejść na wyższy szczebel, powinien mieć przynajmniej trzyletni staż. W jego przypadku zastosowano jednak specjalny tryb, który pozwala ominąć ten wymóg w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienie prawidłowej realizacji ustawowych zadań prokuratury.

Wojciech Wasserman tłumaczył, że o awans nie zabiegał i że wcześniej, przez cały okres pracy w prokuraturze miał dobre wyniki.

Według informacji, które uzyskało OKO.press, podstawowe wynagrodzenie prokuratora prokuratury okręgowej to blisko 10,7 tys. zł. Do tego dochodzą rozmaite dodatki.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Jan Szyszko b. poseł PiS, b. minister środowiska. Zmarł 9 października 2019 roku
Córka Katarzyna Szyszko-Podgórska

W marcu 2017 roku ujawniliśmy, że Szyszko-Podgórska została zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Ochrony Środowiska. To jeden z instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra środowiska czyli wówczas przez jej ojca.

Średnie wynagrodzenie w IOŚ na stanowisku adiunkta to ponad 7,2 tys. zł.

Zięć Karol Podgórski

W maju 2016 został członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Za zasiadanie w niej otrzymuje prawie 3,8 tys. zł miesięcznie. Jest także dyrektorem Lasów Miejskich w Warszawie (jednostki budżetowej miasta Warszawa) z ponad 14 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia.

Córka Patrycja Szyszko

W 2001 roku została zatrudniona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za poprzednich rządów PiS była wicedyrektorem jednego z departamentów Funduszu. W 2007 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi (przegranymi przez PiS) założyła z kolegami związek zawodowy i została jego wiceprzewodniczącą dzięki czemu władze Funduszu z nadania rządu PO-PSL, nawet gdyby chciały, nie mogły zwolnić jej z pracy. W 2016 roku pracowała na stanowisku głównego specjalisty. NFOŚiGW nie odpowiedział nam, jakie stanowisko zajmuje obecnie i ile zarabia.

Bratanek Piotr Szyszko

W lutym 2016 roku bratanek ministra został kierownikiem Zespołu Edukacji Leśnej i Turystyki w Nadleśnictwie Jabłonna. Z informacji, którą uzyskaliśmy w Lasach Państwowych wynika, że zatrudniono go ze względu na wolny etat i merytoryczne przygotowanie do zajmowanego stanowiska pracy. Zarabia ponad 8,1 tys. zł miesięcznie.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Anna Sobecka posłanka PiS
Syn Tomasz Sobecki

Od 2017 roku jest radcą prawnym Najwyższej Izby Kontroli i członkiem Kolegium NIK. Wcześniej pracował już w NIK od 2002 roku. Decyzję o powołaniu go do kolegium NIK podjęli wspólnie ówczesny prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski i ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Synowa Jolanta Sobecka

Na początku 2018 roku gazeta Nowości Plus Dziennik Toruński poinformowała, że synowa posłanki Sobeckiej została dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu (kpor ariMR).

Do ARiMR Jolanta Sobecka trafiła jeszcze za poprzednich rządów PiS, w grudniu 2005 roku najpierw jako p.o. zastępcy kierownika, a potem zastępca kierownika Biura Obsługi Wniosków KPOR. Za rządów PO-PSL była wiceszefową Biura Wsparcia Inwestycyjnego.

Po wygranej PiS w ostatnich wyborach awansowała najpierw na wicedyrektorkę, a potem dyrektorkę kpor ariMR. Według informacji, które otrzymaliśmy z Agencji, zarabia około 9,5 tys. zł miesięcznie.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Leonard Krasulski poseł PiS
Syn Piotr Krasulski

W 2017 roku Piotr Krasulski był bohaterem publikacji Faktu. Gazeta napisała, że został on wicedyrektorem w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Wcześniej pracował w małej miejscowości niedaleko Elbląga, w punkcie Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doradztwa. Fakt pisał, że w nowym miejscu pracy Krasulski ma do dyspozycji służbowe auto i mieszkanie.

W odpowiedzi na nasze pytania, KOWR napisał, że wynagrodzenie wicedyrektorów oddziałów to 10 do 19 tys. zł miesięcznie. Średnie wynagrodzenie dyrektorów w KOWR przekracza 11,6 tys. zł.
popieram tę opinię 1 nie zgadzam się z tą opinią 1

Izabela Kloc posłanka PiS
Jesienią 2016 roku media ujawniły, że najbliżsi posłanki Kloc zostali zatrudnieni w państwowych agencjach, podlegających ministrowi rolnictwa. Resortem kierował wówczas Krzysztof Jurgiel, z którym posłanka od lat się przyjaźni.

Mąż Janusz Kloc

Wiosną 2016 roku został zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego), w biurze prezesa. KOWR nie udzielił nam informacji o jego wynagrodzeniu.

Córka Julia Kloc-Kondracka

Ukończyła germanistykę. Od 2014 roku jest radną sejmiku śląskiego. W międzyczasie, w grudniu 2015 roku, została zatrudniona w wydziale spraw obywatelskich Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych. Stamtąd, po pół roku, przeszła na stanowisko specjalisty w Sekcji Administracyjno-Finansowej w katowickiego oddziału Agencji Rynku Rolnego (obecnie KOWR).

Jak wyjaśniały dziennikarzom władze ARR, córka posłanki została przyjęta w wyniku konkursu. A w toku postępowania rekrutacyjnego zaprezentowała wymagany poziom kompetencji społecznych i merytorycznych, koniecznych do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Z oświadczeń majątkowych Kloc-Kondrackiej wynika, że w 2016 roku zarobiła w ARR prawie 27 tys. zł (przez pół roku), w 2017 blisko 58 tys. zł, a w 2018 ponad 55 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Marek Matuszewski poseł, niegdyś PiS
Zawieszony w prawach członka PiS po ujawnieniu przez Fakt polityczno-biznesowego układu, który zbudował w Zgierzu i okolicach.

Córka Karolina Matuszewska

W 2018 roku Fakt napisał, że dostała dwójkę na liście w wyborach do rady powiatu, a ma już dobrą posadę w spółce Skarbu Państwa w PGNIG w Łodzi. Poseł Matuszewski tłumaczył, że ona i jej brat (także wówczas kandydat na radnego) to młodzi, inteligentni ludzie, zatwierdzeni przez struktury, od lat związani z PiS. A córka posiada tytuł architekta.

Kilka miesięcy temu PGNiG odpowiedziało nam, że Karolina Matuszewska nie jest zatrudniona w tej spółce i odmówiło podania wynagrodzenia w okresie zatrudnienia, powołując się na ochronę danych osobowych.

Chrześniak Michał Banaszczyk

Były radny powiatu zgierskiego. W 2016 roku został dyrektorem w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu). Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w PGE i wcześniej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej zarobił w 2016 roku w sumie ponad 211 tys. zł. Dziś nie jest już dyrektorem.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Anna Kwiecień posłanka PiS
Córka Katarzyna Kwiecień

We wrześniu 2017 roku została wicedyrektorką, a w marcu 2018 dyrektorką Departamentu Wsparcia Eksportu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Jak wynika z informacji, którą otrzymaliśmy z KOWR, jego wicedyrektorzy zarabiają od 10 do 19 tys. zł miesięcznie, dyrektorzy pomiędzy 11 a 20 tys. zł miesięcznie.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Artur Szałabawka poseł PiS
Szwagierka Magdalena Jackiewicz

W lutym 2016 roku Jackiewicz została wicedyrektorką Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gdy przyjmowano ją do pracy średnia pensja na stanowisku wicedyrektora wynosiła 7 tys. zł. Kilka miesięcy później już prawie 8 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Katarzyna Czochara posłanka PiS
Córka Joanna Czochara

Jesienią 2016 roku Gazeta Wyborcza donosiła, że kilka miesięcy wcześniej córka posłanki została zatrudniona w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Głogówku, podlegającym wówczas Agencji Nieruchomości Rolnych.

Od 2018 Joanna Czochara jest też radną sejmiku opolskiego. Z jej oświadczenia majątkowego wynika, że w 2018 roku pracowała w OHZ jako specjalistka w ds. księgowo administracyjnych. Zarobiła 41 tys. zł.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Ryszard Czarnecki europoseł PiS
Syn Bartosz Czarnecki

W 2016 roku Nowoczesna umieściła go na swojej liście Misiewiczów, informując, że 26-letni wówczas syn europosła został zatrudniony jako doradca w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Ryszard Czarnecki tłumaczył potem w mediach, że syn nie jest doradcą, tylko młodszym specjalistą. Przekonywał, że ma odpowiednie kompetencje, bo wcześniej pracował we francuskiej firmie zbrojeniowej i że w PGZ zarabia mniej, ale jest patriotą i chce pracować w polskiej firmie.

PGZ odmówiła nam odpowiedzi na pytanie o wynagrodzenie Bartosza Czarneckiego, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Żona Emilia Hermaszewska

W 2016 roku Newsweek ujawnił, że żona Czarneckiego została powołana do rady nadzorczej Armatury Kraków, spółki należącej do grupy PZU. Według rejestru KRS, nadal w niej zasiada.

Czarnecki przekonywał, że jego żona jest prawnikiem z ukończoną aplikacją materialną i obsługiwała też inne firmy. Nie umiał jednak wyjaśnić, dlaczego do Armatury trafiła po wygranej PiS w wyborach.

Jak ustaliliśmy, już po publikacji Newsweeka, Emilia Hermaszewska trafiła także do rady nadzorczej spółki Elmen, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Beata Gosiewska była europosłanka PiS
Brat Ireneusz Jabłoński

W 2017 roku Puls Biznesu umieścił Jabłońskiego na liście 1000 osób związanych z PiS, które dostały pracę w państwowych instytucjach i spółkach.

Brat Gosiewskiej od 2016 roku jest bowiem członkiem zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Za poprzednich rządów PiS pracował w państwowej Agencji Rynku Rolnego. Przemysław Gosiewski, który był wówczas wicepremierem, zapewniał w mediach, że to nie nepotyzm.

Spółka WZE odmówiła podania wynagrodzenia Jabłońskiego, uzasadniając, że nie podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej. Ze sprawozdania spółki za 2018 rok wynika, że średnia wynagrodzenia dwóch członków zarządu WZE i księgowej wynosiła blisko 20,3 tys. zł.
popieram tę opinię 1 nie zgadzam się z tą opinią 1

Kto rządzi Polską? Rządzą nią frakcje i koterie skorumpowanych osób https://totemat.pl/kto-rzadzi-polska-wystarczy-przekupic-3-osoby-aby-zmieniac-prawo/ od 30 lat w sejmie te same osoby te same uwikłane w setek czy nawet tysiące afer korupcyjnych i defraudacji.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum Polityka

Jak się czujecie nabici w Tuska? (3 odpowiedzi)

Kwoty wolnej nie będzie. O zamachu na media już się nawet Mentzen śmieje, że teraz przyszło PO...

To co było hasłem, staje się faktem. (3 odpowiedzi)

Pisiarze bardzo nie lubią tego hasła, które w dosadny sposób nazywało, co z nimi zrobimy. Na...

do góry