Widok

"SWITEZIANKA" in English :)

Temat dostępny też na forum:
Witam !!!
Oto inna obiecana rzecz - "Switezianka" po angielsku (niektore osoby zdazyly juz ja poznac, hehe) - wiem, wysylalem juz ten poemat kiedys, ale brakowalo tam pare zwrotek ... Tym razem uzupelnilem wszystkie. Wiec, ponizej zamieszczam "Switezianke" w obu wersjach (mam nadzieje ze sie nie 'pokrzaczy' na Waszych przegladarkach ...)

Adam Mickiewicz, Switezianka
translated to English by Krzysztof Sobolewski, as „The Fair Maiden From Switez”

Jakiż to chłopiec piękny i młody, Who is this lad so handsome and young?
Jaka to obok dziewica? Who is that maiden so fair?
Brzegami sinej Świteziu wody Who at the moonlight, by waters livid
Idą przy świetle księżyca. Of Świteź awalking are?

Ona mu z kosza daje maliny, With razzes from basket she dowers him,
a on jej kwiatki do wianka; He gives her the blooms to her wreath;
Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, Suppose, that his true lover is she,
Pewnie to jego kochanka. As he is the sweetheart of her.

Każdą noc prawie, o jednej porze, Nearly each night, at the same hour
Pod tym się widzą modrzewiem, Upon this larch they two meet,
Młody jest strzelcem w tutejszym borze, The lad is a hunter in forest near,
Kto jest dziewczyna? - ja nie wiem. And who is the lass? I don't wit ...

Skąd przyszła - Darmo śledzić kto pragnie; Where has she come from? In vein one traces;
Gdzie uszła? - nikt jej nie zbada. Where's gone she - Who's there to observe?
Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, As crowfoot wet in swamp she arises,
Jak ognik nocny przepada. As glimmer of night she’s a-fading.

"Powiedz mi piękna, luba dziewczyno, "Tell me my darling, my maiden sweet,
Po co nam te tajemnice? Must in mystery we live?
Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? What path to me thy feet have lead,
Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice?" Where's home thy, and parents of thee?

"Minęło lato, zżółkniały liścia, Yellowed the leaves, the summer gone by,
I dżdżysta nadchodzi pora, And comes rainy season along,
Zawsze mam czekać twojego przyjścia Must I await each arrival thine,
Na dzikich brzegach jeziora? On the lake's haggard shore?

"Zawszeż po kniejach jak sarna płocha "Always as deer reed among the woods
Jak upiór błądzisz w noc ciemną? Through dark night as a phantom roamst thee,
Zostań się lepiej z tym, co cię kocha, Oh, better stay with the one that loves thou,
Zostań się, o luba! ze mną" Oh, darling my, stay with me!"
"Chateczka moja stąd niedaleka "My little log-cabin from hence stands near,
Pośrodku gęstej leszczyny; Amongst the filber-trees thickset,
Jest tam dostatkiem owoców, mleka, Galore we have there of fruits and milk,
Jest tam dostatkiem źwierzyny" And plenty of game one finds thither"

"Stój, stój - odpowie - hardy młokosie "Stop, stay!", replies she, "my lad so lofty,
Pomnę, co ojciec rzekł stary: My father old said, I'll remind:
Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, Nightingale's grace is in man's voice,
A w sercu lisie zamiary. But foxiness in his heart.

"Więcej się waszej obłudy boję, More of your cant I am afraid,
Niż w zmienne ufam zapały, Than trust I the fervor of thine;
Może bym prośby przyjęła twoje, Maybe thy boon I would embrace,
Ale czy będziesz mnie stały?" But would you be a true love of mine?

Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, So kneeled down the lad, took handful of gravel,
Piekielne wzywał potęgi, And summoned the forces infernal,
Klął się przy świętym księżyca blasku, Upon the holy moonlight he swore,
Lecz czy dochowa przysięgi? But will he to oath his be faitful?

"Dochowaj, strzelcze, to moja rada: "Be faithful, oh hunter, that's my advice,
Bo kto przysięgę naruszy, For whosever the oath sacred breaks,
Ach, biada jemu, za życia biada! Oh, wellaway to him while he lives,
I biada jego złej duszy!" And wellaway when he’s dead!”

To mówiąc dziewka więcej nie czeka, So spake, no more the maiden abides,
Wieniec włożyła na skronie She put her wreath on her head,
I pożegnawszy strzelca z daleka, And, from afar the hunter she’s blessing,
Na zwykłe uchodzi błonie. To fields green comes she away.

Próżno się za nią strzelec pomyka, In vain is hunter following her,
Rączym wybiegom nie sprostał, Can't catch her swiftly a-running,
Znikła jak lekki powiew wietrzyka, As gentle aflatus she faded away,
A on sam jeden pozostał. And all'lone stayed he, thither standing.

Sam został, dziką powraca drogą, All'lone stayed he, wild path a-returning,
Ziemia uchyla się grząska, The quicksand and slush is a-sagging,
Cisza wokoło, tylko pod nogą Silence around, only under his feet
Zwiędła szeleszcze gałązka. A withered twig is a-rustling.

Idzie nad wodą, błędny krok niesie, At the water he's walking, with steps uncertain,
Błędnymi strzela oczyma; With faraway look he is ogling,
Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie, Swiftly, in thickset wood wind has blown,
Woda się burzy i wzdyma. And waters are seething and ruffling.

Burzy się, wzdyma, Pękają tonie, They're seething, they're ruffling, the mirror is bursting,
O niesłychane zjawiska! O, following phantoms nameless!
Ponad srebrzyste Świtezi błonie A vestal fairness outgushing is
Dziewicza piękność wytryska. Through Świteź' silvery waters
Jej twarz jak róży bladej zawoje Like rose's pale lobes her face appearing,
Skropione jutrzenki łezką; Sprent with a tear of a dawning,
Jako mgła lekka, tak lekkie stroje Light as a mist is the attire
Obwiały postać niebieską The heavenly figure is wearing

"Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody - "My lad o handsome, my lad o youtful,"
Zanuci czule dziewica - The maiden's tenderly humming,
Po co wokoło Świteziu wody " What for art thou, round Świteź waters,
Błądzisz przy świetle księżyca? Must at the moonlight a-roaming?"

"Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, "Why are thou for this maid haggard moaning,
Która cię zwabia w te knieje, Who thee in those forests is luring,
Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy Troubles thyself, forsakes thou yearning,
I może jeszcze się śmieje? And maybe of thee is a-taunting?"

Daj się namówić czułym wyrazem, "Please, be persuaded with word so tender,
Porzuć wzdychania i żale, Abandon thy sorrow and sighing,
Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem, Come hither, to me, we'll hither together,
Po wodnym pląsać krysztale. On water crystal be dancing.

"Czy zechcesz niby jaskółka chybka Would thou as keen as a swallow supple,
Oblicze tylko wód muskać; The water mirror be skimming?
Czy zdrów jak rybka, wesoł jak rybka, Or, as sound as a trout, and as cheerful as trout
Cały dzień ze mną się pluskać. All day with me be a-swimming?

"A na noc w łożu srebrnej topieli And night to spend in silver cradle's deep,
Pod namiotami zwierciadeł Below the watery mirrors
Na miękkiej wodnych lilijek bieli On lilies pale white deeply asleep,
Śród boskich usnąć widziadeł" And dream of the phantoms prodigious"

Wtem z zasłon błysną piersi łabędzie, Swiftly, the swan-like bosom shines bare,
Strzelec w ziemię patrzy skromnie. Down the ashamed hunter's gazing,
Dziewica w lekkim zbliża się pędzie Slightly approaching to him is the maiden
I 'Do mnie - woła - pójdź do mnie' And "come, come to me", she is calling.

I na wiatr lotne rzuciwszy stopy Putting her feet light straight on the wind
Jak tęcza śmiga w krąg wielki, In the air as a rainbow she’s dancing,
To znowu siekąc wodne zatopy, Then, watery mirrors slightly she hit,
Srebrnymi pryska kropelki. With silvery drops she’s a-bursting.

Podbiega strzelec i staje w biegu Runs near the hunter, in place he’s halting,
I chciałby skoczyć, i nie chce; Both wants he to jump and he’s shuffling;
Wtem modra fala prysnąwszy z brzegu Once, the wave blue springs from the shore
Z lekka mu w stopy połechce And lightly his feet is a-tickling.

I tak go łechce, i tak go znęca, It’s so a-tickling, it’s so alluring,
Tak się w nim serce rozpływa, The lad’s heart melting completely,
Jak gdy tajemnie rękę młodzieńca As if his hand already held was
Ściśnie kochanka wstydliwa By a shy lover secretely.

Zapomniał strzelec o swej dziewczynie Forgot the lad of his loved maiden
Przysięgą pogardził świętą, With oath his sacred disdained he,
Na zgubę oślep bieży w głębinie, To abyss blue to his doom he’s rushing,
Nową zwabiony ponętą. With a new seduction allured.
Bieży i patrzy, patrzy i bieży; He’s looking and running, and running and looking,
Niesie go wodne przestworze, The mirror of water him carrying,
Już z dala suchych odbiegł wybrzeży And far he went from the shores dry,
Na średnim igra jeziorze In the lake’s middle he’s dancing.

I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni Once, the palm snowy in his hand holds he,
W pięknych licach topi oczy, At the face gorgeous he’s gazing,
Ustami usta różane goni And, with his lips her lips he’s a-chasing
I skoczne okręgi toczy And circles high he’s a-dancing.

Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, Once zephyr’s swishing, the cloud’s a-fading,
Co ją w łudzącym krył blasku, Which hid her with glare illusory;
Poznaje strzelec dziewczynę z bliska: Now this lass well can he distinguish:
Ach, to dziewczyna spod lasku! Ah, it’s the one from the forest!

"A gdzie przysięga? gdzie moja rada? "Where's the oath thy? Where's my advice?
Wszak kto przysięgę naruszy, For whosever the oath sacred breaks,
Ach, biada jemu, za życia biada! Oh, wellaway to him, while he lives,
I biada jego złej duszy! And wellaway when he’s dead!"

"Nie tobie igrać przez srebrne tonie Not thou in the waters deep will be dallying,
Lub nurkiem pluskać w głąb jasną; Not thou in the lake vivid be diving;
Surowa ziemia ciało pochłonie, Crude soil will take the body of thine,
Oczy twe żwirem zagasną. With dirt will be darkened thy eyes".

"A dusza przy tym świadomym drzewie "And spirit of thine, upon this tree conscious,
Niech lat doczeka tysiąca For thousand years will be waiting,
Wiecznie piekielne cierpiąc żarzewie Forever suffering from heat infernal,
Nie ma czym zgasić gorąca". To put it out all unable"

Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, So heard the hunter, with steps uncertain,
Błędnymi rzuca oczyma, With faraway look he is ogling,
A wicher szumi po gęstym lesie, And blows the gale in the forest thickset,
Woda się burzy i wzdyma. The water is seething and ruffling.

Burzy, się, wzdyma i wre aż do dna, It's seething, it's ruffling, till bottom's boiling,
Kręconym nurtem pochwyca, Seizing them with current a-whirling,
Roztwiera paszczę otchłań podwodna, The mouth of the lake's abyss is opening,
Ginie z młodzieńcem dziewica. And with a lad a maiden is fading.

Woda się dotąd burzy i pieni, Till now, the water is seething and ruflling;
Dotąd przy świetle księżyca Hitherto, at the moon's light shiny
Snuje się para znikomych cieni: A pair of shadows transient is spunning,
Jest to z młodzieńcem dziewica. This is the lad and the maiden.

Ona po srebrnym pląsa jeziorze, She's dancing on the lake's silvery mirror,
On pod tym jęczy modrzewiem. He's upon this larch a-groaning,
Któż jest młodzieniec? - strzelcem był w borze. Whom was the lad? - a hunter in forest,
A kto dziewczyna? - ja nie wiem. And who is the lass? I don't wit.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
ech, pokrzaczyl sie tekst (przynajmniej na mojej przegladarce) :( :-/

Dobra wiec, tylko tekst angielski (bo polski i tak znacie, prawda??), od poczatku do konca. Teraz powinno byc OK

Adam Mickiewicz "Switezianka",
translated to English by Krzysztof "Critto" Sobolewski,
as "Fair Maiden from Switez"

-------------------------------------------------------
Who is this lad so handsome and young?
Who is that maiden so fair?
Who at the moonlight, by waters livid
Of Świteź awalking are?

With razzes from basket she dowers him,
He gives her the blooms to her wreath;
Suppose, that his true lover is she,
As he is the sweetheart of her.

Nearly each night, at the same hour
Upon this larch they two meet,
The lad is a hunter in forest near,
And who is the lass? I don't wit ...

Where has she come from? In vein one traces;
Where's gone she - Who's there to observe?
As crowfoot wet in swamp she arises,
As glimmer of night she’s a-fading.

"Tell me my darling, my maiden sweet,
Must in mystery we live?
What path to me thy feet have lead,
Where's home thy, and parents of thee?

Yellowed the leaves, the summer gone by,
And comes rainy season along,
Must I await each arrival thine,
On the lake's haggard shore?

"Always as deer reed among the woods
Through dark night as a phantom roamst thee,
Oh, better stay with the one that loves thou,
Oh, darling my, stay with me!"
"My little log-cabin from hence stands near,
Amongst the filber-trees thickset,
Galore we have there of fruits and milk,
And plenty of game one finds thither"

"Stop, stay!", replies she, "my lad so lofty,
My father old said, I'll remind:
Nightingale's grace is in man's voice,
But foxiness in his heart.

More of your cant I am afraid,
Than trust I the fervor of thine;
Maybe thy boon I would embrace,
But would you be a true love of mine?

So kneeled down the lad, took handful of gravel,
And summoned the forces infernal,
Upon the holy moonlight he swore,
But will he to oath his be faitful?

"Be faithful, oh hunter, that's my advice,
For whosever the oath sacred breaks,
Oh, wellaway to him while he lives,
And wellaway when he’s dead!”

So spake, no more the maiden abides,
She put her wreath on her head,
And, from afar the hunter she’s blessing,
To fields green comes she away.

In vain is hunter following her,
Can't catch her swiftly a-running,
As gentle aflatus she faded away,
And all'lone stayed he, thither standing.

All'lone stayed he, wild path a-returning,
The quicksand and slush is a-sagging,
Silence around, only under his feet
A withered twig is a-rustling.

At the water he's walking, with steps uncertain,
With faraway look he is ogling,
Swiftly, in thickset wood wind has blown,
And waters are seething and ruffling.

They're seething, they're ruffling, the mirror is bursting
O, following phantoms nameless!
A vestal fairness outgushing is
Through Świteź' silvery waters
Like rose's pale lobes her face appearing,
Sprent with a tear of a dawning,
Light as a mist is the attire
The heavenly figure is wearing

"My lad o handsome, my lad o youtful,"
The maiden's tenderly humming,
What for art thou, round Świteź waters,
Must at the moonlight a-roaming?"

"Why are thou for this maid haggard moaning,
Who thee in those forests is luring,
Troubles thyself, forsakes thou yearning,
And maybe of thee is a-taunting?"

"Please, be persuaded with word so tender,
Abandon thy sorrow and sighing,
Come hither, to me, we'll hither together,
On water crystal be dancing.

Would thou as keen as a swallow supple,
The water mirror be skimming?
Or, as sound as a trout, and as cheerful as trout
All day with me be a-swimming?

And night to spend in silver cradle's deep,
Below the watery mirrors
On lilies pale white deeply asleep,
And dream of the phantoms prodigious"

Swiftly, the swan-like bosom shines bare,
Down the ashamed hunter's gazing,
Slightly approaching to him is the maiden
And "come, come to me", she is calling.

Putting her feet light straight on the wind
In the air as a rainbow she’s dancing,
Then, watery mirrors slightly she hit,
With silvery drops she’s a-bursting.

Runs near the hunter, in place he’s halting,
Both wants he to jump and he’s shuffling;
Once, the wave blue springs from the shore
And lightly his feet is a-tickling.

It’s so a-tickling, it’s so alluring,
The lad’s heart melting completely,
As if his hand already held was
By a shy lover secretely.

Forgot the lad of his loved maiden
With oath his sacred disdained he,
To abyss blue to his doom he’s rushing,
With a new seduction allured.
He’s looking and running, and running and looking,
The mirror of water him carrying,
And far he went from the shores dry,
In the lake’s middle he’s dancing.

Once, the palm snowy in his hand holds he,
At the face gorgeous he’s gazing,
And, with his lips her lips he’s a-chasing
And circles high he’s a-dancing.

Once zephyr’s swishing, the cloud’s a-fading,
Which hid her with glare illusory;
Now this lass well can he distinguish:
Ah, it’s the one from the forest!

"Where's the oath thy? Where's my advice?
For whosever the oath sacred breaks,
Oh, wellaway to him, while he lives,
And wellaway when he’s dead!"

Not thou in the waters deep will be dallying,
Not thou in the lake vivid be diving;
Crude soil will take the body of thine,
With dirt will be darkened thy eyes".

"And spirit of thine, upon this tree conscious,
For thousand years will be waiting,
Forever suffering from heat infernal,
To put it out all unable"

So heard the hunter, with steps uncertain,
With faraway look he is ogling,
And blows the gale in the forest thickset,
The water is seething and ruffling.

It's seething, it's ruffling, till bottom's boiling,
Seizing them with current a-whirling,
The mouth of the lake's abyss is opening,
And with a lad a maiden is fading.

Till now, the water is seething and ruflling;
Hitherto, at the moon's light shiny
A pair of shadows transient is spunning,
This is the lad and the maiden.

She's dancing on the lake's silvery mirror,
He's upon this larch a-groaning,
Whom was the lad? - a hunter in forest,
And who is the lass? I don't wit.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
imponuje mi dlugosc twoich wpisow;)
"Zrozumiał, że nie tylko był jej bliski, ale nie wiedział gdzie on się kończy, a ona zaczyna"
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
dzieki :) widze ze jestes jedna z nielicznych osob poza mna, ktore tu siedza ...

Pozdrawiam!!
Krzysiek
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Co robisz z tymi tłumaczeniami?

lubię cyfry i litery
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Witam!
Co robie? Rozpowszechniam w internecie ... Za darmo.
W koncu, skoro oryginal nalezy juz do 'dziedzictwa ludzkosci' - to niech nalezy do niego i tlumaczenie ... Choc mam prawa autorskie do tlumaczenia, to dysponuje nimi w sposob bardzo swobodny; kazdy moze to kopiowac, wykorzystywac, publikowac, drukowac, zamieszczac ... Byle zamiescil moj podpis (imie, nazwisko, ksywe jesli jest).

Pozdrawiam!!
Krzysiek

PS. Mam na swoim koncie jeszcze pare ... Kilka juz bylo na forum.trojmiasto.pl, jest jeszcze cos, czego nie bylo ... Te, ktorych nie bylo, to nie tlumaczenia, a przerobki, tzw. 'filking' dotyczacy piosenek folkowych ... Np. przerobka slynnej ballady Shady Grove na piosenke przemytnicza (moge zapodac jedna zwrotke:

oryginalne Shady Grove
"Lips as red as the blooming rose
Eyes of the deepest brown
She is the darling of my heart
Sweetest girl in town

Shady Grove, my true love,
Shady Grove, my darling
Shady Grove, my little love
I'm going back to Highland"

moja przerobka:
"Lips as red as the blooming rose
Eyes of the deepest brown
She is the darling of my heart
Best smuggler in the town"

Shady Grove, my true love,
Shady Grove, my darling
Shady Grove, my little love
We'll be rich from smuggling"

(i jak sie podoba??)

Pozdrawiam!!
Krzysiek
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0


Raczej jedną z nielicznych osób które mają cierpliwość to czytać ;-)
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Czyzbys nie lubil Mickiewicza, Paw ? ;-)
Dla mnie to jeden z najciekawszych poetow, taki, do ktorego dziel zawsze wracam z przyjemnoscia, czytam je sobie np. do poduszki ... "Switezianka" bije na glowe 99% fantasy (oprocz Tolkiena)

Pozdrawiam!!
Krzysiek
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Wcale nie chodziło mi o Adasia ;-)
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum Towarzyskie

Relacja wyłącznie wirtualna (1193 odpowiedzi)

Cześć! Dziś dużo osób jest zamkniętych na kontakt osobisty, ale czy taka relacja wirtualna jest...

Feromony (6 odpowiedzi)

Czy jest tutaj na forum osoba, która probowała feromonów w podrywie? Czy Waszym zdaniem coś...

Jak popełnić samobójstwo (105 odpowiedzi)

Jak to zrobić ? Nie mam już siły

do góry