Czekam na decyzję wszystkich partii politycznych aby zrezygnowały z dotacji budżetowych i przeznaczyły je na służbę zdrowia!!!
Po drugie, czekam na rozwiązania rządowe, które likwidowałyby NFZ i dawały środki bezpośrednio na służbę zdrowia (w sytuacji nadzwyczajnej).