Czy juz są odbiory mieszkan ,ktoś już odebrał z i czy drugiego etapu .i jakie jest wykonanie mieszkan