Projektowanie mechaniczne jest ważną częścią inżynierii mechanicznej, pierwszym krokiem w produkcji mechanicznej i najważniejszym czynnikiem decydującym o właściwościach mechanicznych. Celem projektowania mechanicznego jest zaprojektowanie najlepszej maszyny w różnych ograniczonych warunkach (takich jak materiały, możliwości przetwarzania, wiedza teoretyczna i metody obliczeniowe itp.), czyli wykonanie optymalnego projektu. Optymalny projekt musi ogólnie uwzględniać wiele wymagań