Nasze córki uczęszczają do szkoły przez 5 lat. W tym czasie zmieniła się Dyrekcja, odeszło sporo nauczycieli (z bardzo różnych powodów!) za którymi do tej pory tęsknimy, ale poziom nauczania pozostał na bardzo dobrym poziomie (co udowadniają wyniki egzaminu ósmoklasisty). Nowi nauczyciele dokładają wszelkich starań i dzieci naprawdę czują się zaopiekowane. Szkoła znajduje się w budynku kościoła, tak że miejsca nie ma zbyt dużo, ale dzieci szkołę kochają - i to się liczy! 2 godziny basenu są wliczone w czesne. Oferta pozalekcyjna może nie jest najbogatsza, ale chórek jest pozakonkurencyjny (Panią Ewę nie da się nie pokochać :) )